درباره دانشگاه

500+

دانشجویان فعال


تعداد دانشجویان فعال حال حاضر در وبسایت مقالات و سمینارات دانشگاه امیرکبیر پردیس بندرعباس
20+

اساتید و ناظران


تعداد اساتید و ناظران فعال حال حاضر در وبسایت مقالات و سمینارات دانشگاه امیرکبیر پردیس بندرعباس
800+

مقالات ارائه شده


تعداد مقالات ارائه شده تا این لحظه در وبسایت مقالات و سمینارات دانشگاه امیرکبیر پردیس بندرعباس
10

موضوعات


تعداد موضوعات فعال حال حاضر در وبسایت مقالات و سمینارات دانشگاه امیرکبیر پردیس بندرعباس

دستورالعمل و قوانین

جهت ارائه مقاله پس از تایید حساب کاربری توسط کارشناسان و پشتیبانان وبسایت، به موارد مذکور در زیر توجه بفرمایید.

  • مقالات ارسالی به صورت خلاصه مقالات ، مقالات کوتاه و نسخه های خطی کامل مورد استقبال قرار می گیرد.
  • جلسات کنگره تحت شماره ISSN و ISBN منتشر می شود
  • مراحل کنفرانس توسط Scopus و Google Scholar نمایه می شود
  • به کراسف به هر مقاله تعداد DOI منحصر به فرد اختصاص می یابد
  • این پرونده برای همیشه در Portico بایگانی می شود (یکی از بزرگترین بایگانی های دیجیتال تحت حمایت جامعه در جهان).

پل های ارتباطی با ما