راهنمای نویسندگان

مقالات ارسالی فقط در فرم کامل مورد پذیرش قرار می گیرد.

 • کلیه مقالات ارسالی در فرایند داوری مورد بررسی قرار می گیرند.
 • کتابچه کنفرانس با شماره ISSN و ISBN منتشر خواهد شد.
 • کتابچه کنفرانس توسط Scopus و Google Scholar نمایه سازی می شود.
 • کتابچه کنفرانس در Portico (یکی از بزرگترین بایگانی های دیجیتال در جهان) بایگانی می شود.

مقالات منتخب کنفرانس جهت چاپ احتمالی در مجله Journal of Water Reuse and Desalination و Water Supply ارسال خواهد شد (هزینه چاپ به عهده نویسنده می­باشد)

موضوعات مقالات

ICDWP2021  در حال حاضر مقالات مربوط به موضوعات زیر را از طریق سیستم مدیریت مقالات خود می پذیرد. اگر مقاله ای با موضوعی خارج از محورهای تعریف شده دارید ، لطفاً با دبیرخانه کنفرانس به آدرس ایمیل icdwp@aut.ac.ir  تماس حاصل فرمایید. مباحث فعلی شامل موارد زیر است:

 • اقتصاد آب، سرمایه گذاری، تقاضا و تأمین
 • آب برای مناطق دور دست
 • نمک زدایی آب دریا و مسائل کلی
 • انتقال گرما و جرم در سیستم های نمک زدایی آب دریا
 • فناوری های غشایی
 • فرآیندهای نمک زدایی حرارتی
 • فرایندهای تغذیه و پیش تصفیه
 • اسمز معکوس
 • تقطیر غشایی
 • فناوری های جدید نمک زدایی
 • راه حل هایی برای افزایش کارایی تأسیسات نمک زدایی اسمز معکوس برای کاهش هزینه
 • بهبود کیفیت آب خروجی
 • نانوفیلتراسیون ، اولترافیلتراسیون ، میکروفیلتراسیون
 • فناوری ZLD
 • سیستم های ترکیبی
 • رسوبگذاری و انتخاب مواد
 • کنترل، پایش و حفاظت در برابر خوردگی در صنعت نمک زدایی
 • تصفیه فاضلاب
 • فناوری های پایدار آب
 • نمک زدایی و انرژی های تجدیدپذیر
 • فناوری نمک زدایی و بازیابی انرژی
 • اثرات زیست محیطی نمک زدایی و تصفیه آب
 • تخلیه پساب و حذف ترکیبات خاص
 • مطالعات موردی خاورمیانه
 • فناوری های نوآورانه آب (بیوتکنولوژی ، فناوری نانو ، هوش مصنوعی)

 

مقالات باید دارد اصالت  باشند و نباید در جاهای دیگر منتشر شده باشد.

فقط خلاصه مقالات کامل پذیرفته شده را می توان در کتابچه کنفرانس منتشر کرد. مقالات کامل به 8 صفحه و ارائه های شفاهی ( به صورت مجازی به دلیل همه گیری کووید-19) برای کلیه موارد ارسالی به 20 دقیقه محدود می شود.

لطفاً توجه داشته باشید که فایل قالب ورد برای راهنمایی نویسندگان در دسترس است. تمام مقالات (از جمله خلاصه مقالات) باید با الگو مطابقت داشته باشند.

شما می توانید قالب کنفرانس ICDWP2021 را در زیر پیدا کنید:

قالب مقالات کامل:

 قالب مقاله  (.DOCX)

الگوی خلاصه مقالات:

 قالب خلاصه  (.DOCX)

مقالات باید به زبان انگلیسی یا فارسی تهیه شده و از نظر دستور زبان صحیح باشند. شکل­ها باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند. برای اطمینان از کیفیت علمی بالا ، کلیه مقالات توسط اعضای کمیته علمی بررسی می شوند. کلیه مقالات باید به صورت الکترونیکی و با استفاده از وب سایت کنفرانس ارسال شوند.

پس از اتمام مراحل بررسی، نتیجه از طریق سیستم مدیریت مقالات و ایمیل به اطلاع نویسنده خواهد رسید. نویسندگان برای اصلاح مقاله خود قبل از ارسال نهایی، لازم است که نتایج داوری را دنبال کنند.

کلیه مقالات باید توسط یکی از نویسندگان ارائه شود. حداقل یک نویسنده باید در کنفرانس ثبت نام کند و هزینه را طبق زمان بندی ارائه شده پرداخت نماید (به تاریخ های مهم مراجعه کنید) تا مقاله در کتابچه کنفرانس منتشر شود و در برنامه نهایی پذیرفته شود.

برای ارسال مقاله یا دسترسی به سیستم مدیریت مقالات، لطفاً پیوند زیر را دنبال کنید:

http://www.icdwp.ir/login

نویسندگان مسئول مقالات پذیرفته شده لازم است فرم حق چاپ را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل دبیرخانه icdwp@aut.ac.ir  ارسال نمایند. فرم پس از اعلام پذیرش برای نویسندگان مسئول ارسال می شود.